ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Archer Skeleton 15 0 นาที
Dokebi 70 0 นาที
Horong 50 0 นาที
Greatest General 30 0 นาที
Nine Tail 70 1 นาที - 2 นาที
Skeleton General 1 0 นาที
Am Mut 1 0 นาที
Cat o' Nine Tails 1 60 นาที - 180 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
White Plant 2 3 นาที - 5 นาที
White Plant 2 3 นาที - 5 นาที
White Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Moonlight Flower 1 120 นาที - 135 นาที