ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 10 0 นาที
Fabre 10 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Willow 10 0 นาที
Wolf 140 0 นาที
Creamy 5 0 นาที
Snake 15 3 นาที - 5 นาที
Thief Bug Larva 8 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Vagabond Wolf 1 30 นาที - 34 นาที
Green Plant 4 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 4 6 นาที - 9 นาที