ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 10 0 นาที
Fabre 10 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Willow 20 0 นาที
Roda Frog 60 0 นาที
Spore 70 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Creamy 10 0 นาที
Red Mushroom 8 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที