ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 20 0 นาที
Bigfoot 10 0 นาที
Poison Spore 20 0 นาที
Caramel 30 0 นาที
Dokebi 50 1 นาที - 2 นาที
Eggyra 30 0 นาที
Green Plant 8 15 นาที - 23 นาที