ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 60 0 นาที
Elder Willow 15 0 นาที
Bigfoot 40 0 นาที
Eggyra 50 0 นาที
Sohee 25 1 นาที - 2 นาที
Poison Spore 25 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Horong 25 0 นาที