ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Munak 25 5 นาที - 8 นาที
Bigfoot 30 0 นาที
Poison Spore 35 0 นาที
Eddga 1 60 นาที - 90 นาที
Eggyra 35 0 นาที
Horong 30 0 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที