ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Fabre 10 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Worm Tail 70 0 นาที
Dustiness 10 0 นาที
Horn 15 0 นาที
Stainer 40 0 นาที
Brilight 1 40 นาที - 60 นาที
Creamy 5 0 นาที
Stem Worm 2 30 นาที - 45 นาที
Red Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที