ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "payon_in02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Thief Bug 7 20 นาที - 30 นาที