ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prontera"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Emperium 1 0 นาที
Emperium 1 0 นาที
Emperium 1 0 นาที