ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 40 0 นาที
Hornet 100 0 นาที
Fabre 30 0 นาที
Pupa 30 0 นาที
Creamy 40 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที