ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 60 0 นาที
Fabre 60 0 นาที
Pupa 30 0 นาที
Roda Frog 40 0 นาที
Lunatic 80 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที