ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 30 0 นาที
Fabre 50 0 นาที
Pupa 20 0 นาที
Mandragora 200 0 นาที
Thief Bug Larva 5 0 นาที
Thief Bug Female 2 0 นาที
Lunatic 60 0 นาที
Eclipse 1 30 นาที - 34 นาที
Shining Plant 3 30 นาที - 45 นาที