ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 20 0 นาที
Hornet 40 0 นาที
Roda Frog 20 0 นาที
Rocker 80 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที