ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 30 0 นาที
Fabre 30 0 นาที
Pupa 20 0 นาที
Creamy 3 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Lunatic 30 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 6 15 นาที - 23 นาที