ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 20 0 นาที
Fabre 5 0 นาที
Roda Frog 5 0 นาที
Creamy 20 0 นาที
Rocker 240 0 นาที
Lunatic 15 0 นาที
Vocal 1 30 นาที - 34 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที