ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 100 0 นาที
Fabre 100 0 นาที
Pupa 30 0 นาที
ChonChon 100 0 นาที
Roda Frog 60 0 นาที
Lunatic 100 0 นาที
Creamy 5 0 นาที
Green Plant 5 15 นาที - 23 นาที