ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 70 0 นาที
ChonChon 30 0 นาที
Steel ChonChon 20 5 นาที - 8 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 40 0 นาที
Super Picky 40 0 นาที
Muka 5 5 นาที - 8 นาที
Desert Wolf Puppy 60 0 นาที
Drops 20 0 นาที
Yellow Plant 3 6 นาที - 9 นาที