ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Willow 20 0 นาที
Creamy 40 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Elder Willow 90 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Savage Babe 60 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Red Mushroom 15 6 นาที - 9 นาที