ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_maze01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 5 2 นาที - 3 นาที
Lunatic 5 2 นาที - 3 นาที
Fabre 5 2 นาที - 3 นาที
Creamy 1 2 นาที - 3 นาที
Pupa 5 2 นาที - 3 นาที
Poporing 5 2 นาที - 3 นาที
Rocker 5 2 นาที - 3 นาที
Bigfoot 5 2 นาที - 3 นาที
Smokie 5 2 นาที - 3 นาที
Boa 5 2 นาที - 3 นาที
Wolf 5 2 นาที - 3 นาที
Argiope 3 2 นาที - 3 นาที
Argos 3 2 นาที - 3 นาที
Chonchon 5 2 นาที - 3 นาที
Horn 5 2 นาที - 3 นาที
Hunter Fly 3 2 นาที - 3 นาที
Mantis 3 2 นาที - 3 นาที
Stainer 5 2 นาที - 3 นาที
Side Winder 3 2 นาที - 3 นาที
Yoyo 4 2 นาที - 3 นาที
Choco 2 2 นาที - 3 นาที
Steel Chonchon 5 2 นาที - 3 นาที
Coco 5 2 นาที - 3 นาที
Caramel 5 2 นาที - 3 นาที
Dustiness 5 2 นาที - 3 นาที
Martin 5 2 นาที - 3 นาที
Savage 3 2 นาที - 3 นาที
Savage 5 2 นาที - 3 นาที
Hunter Fly 1 0 นาที
Vagabond Wolf 1 60 นาที - 90 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
White Plant 1 30 นาที - 45 นาที
White Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Red Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Black Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Black Mushroom 2 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 2 3 นาที - 5 นาที