ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 20 0 นาที
Spore 50 0 นาที
Thief Bug Egg 100 0 นาที
Thief Bug 50 0 นาที
Tarou 20 0 นาที