ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 10 0 นาที
Spore 30 0 นาที
Thief Bug Egg 30 0 นาที
Thief Bug 100 0 นาที
Thief Bug Female 20 0 นาที
Plankton 30 0 นาที
Tarou 100 0 นาที