ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 20 0 นาที
Thief Bug Egg 20 0 นาที
Thief Bug 40 0 นาที
Thief Bug Female 100 0 นาที
Tarou 30 0 นาที
Thief Bug Male 80 0 นาที
Poison Spore 20 0 นาที