ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thief Bug Egg 30 0 นาที
Thief Bug 40 0 นาที
Thief Bug Female 90 0 นาที
Thief Bug Male 120 0 นาที
Cramp 5 0 นาที
Drainliar 20 0 นาที
Golden Thief Bug 1 120 นาที - 135 นาที