ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pvp_n_8-2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Cramp 4 6 นาที - 9 นาที