ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 10 0 นาที
Pest 15 0 นาที
Perimeter 10 0 นาที
Dragon Tail 40 0 นาที
Spring Rabbit 40 0 นาที