ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Pest 15 0 นาที
Perimeter 40 0 นาที
Soldier 40 0 นาที
Freezer 20 0 นาที