ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Perimeter 15 0 นาที
Assaulter 50 0 นาที
Heater 30 0 นาที
Freezer 60 0 นาที