ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Wanderer 2 0 นาที
Perimeter 10 0 นาที
Assaulter 70 0 นาที
Heater 60 0 นาที
Freezer 30 0 นาที
Assaulter 10 2 นาที - 3 นาที
Heater 3 2 นาที - 3 นาที
Freezer 5 2 นาที - 3 นาที
Wanderer 1 1 นาที - 2 นาที
Turtle General 1 60 นาที