ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Wootan Fighter 10 0 นาที
Stem Worm 15 0 นาที
Harpy 15 0 นาที
Dryad 65 0 นาที
Dustiness 10 0 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 6 3 นาที - 5 นาที