ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Parasite 95 0 นาที
Dragon Tail 20 0 นาที
Alligator 10 0 นาที
Gryphon 1 59 นาที - 91 นาที
Blue Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 2 3 นาที - 5 นาที