ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 10 0 นาที
Poporing 30 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Grand Peco 35 0 นาที
Green Plant 20 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 23 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 2 15 นาที - 23 นาที