ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 20 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Driller 35 0 นาที
Geographer 15 0 นาที
Grand Peco 20 0 นาที
Sleeper 5 0 นาที
Archangeling 1 60 นาที - 90 นาที
Harpy 1 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Yellow Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 10 15 นาที - 23 นาที