ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Demon Pungus 45 0 นาที
Sleeper 20 0 นาที
Poring 3 0 นาที
Geographer 80 0 นาที
Poporing 40 0 นาที
Drops 10 0 นาที
Red Plant 15 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 15 6 นาที - 9 นาที
Yellow Plant 15 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 4 15 นาที - 23 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที