มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [934] จำนวนหน้า [47] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1219 Knight of Abyss Abysmal Knight 92 36,140 8,469 6,268 4140 ไม่ใช่
1242 Marin Marin 24 742 66 44 4196 ไม่ใช่
1243 Sasquatch Sasquatch 53 3,163 529 319 4216 ไม่ใช่
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 62 3,581 1,113 688 4109 ไม่ใช่
1245 Christmas Goblin Christmas Goblin 44 1,176 282 171 4060 ไม่ใช่
1246 Christmas Cookie Christmas Cookie 42 2,090 452 255 4235 ไม่ใช่
1247 Antonio Antonio 10 10 3 2 4243 ไม่ใช่
1248 Cruiser Cruiser 60 2,820 1,100 450 4297 ไม่ใช่
1249 Myst Case Myst Case 62 3,450 1,113 688 ไม่ตก ไม่ใช่
1250 Chepet Chepet 65 4,950 1,518 946 4284 ไม่ใช่
1251 MVP! Knight of Windstorm MVP! Stormy Knight 82 340,000 64,350 21,450 4318 ไม่ใช่
1252 MVP! Garm MVP! Hatii 83 197,000 50,050 20,020 4324 ไม่ใช่
1253 Gargoyle Gargoyle 68 3,950 1,650 1,650 4149 ไม่ใช่
1254 Raggler Raggler 40 1,020 218 140 4186 ไม่ใช่
1255 Neraid Nereid 62 4,120 1,126 684 4167 ไม่ใช่
1256 Pest Pest 63 3,240 1,238 752 4315 ไม่ใช่
1257 Injustice Injustice 72 7,600 2,118 1,488 4268 ไม่ใช่
1258 Goblin Archer Goblin Archer 46 1,750 461 284 4157 ไม่ใช่
1259 Gryphon Gryphon 92 27,800 5,896 4,400 4163 ไม่ใช่
1260 Dark Frame Dark Frame 87 7,500 3,652 3,271 4170 ไม่ใช่