มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [934] จำนวนหน้า [47] แสดงจำนวนที่ [21-40]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1026 Munak Munak 53 3,700 461 318 4090 ไม่ใช่
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 48 2,334 372 226 4086 ไม่ใช่
1029 Isis Isis 72 4,440 2,178 903 4116 ไม่ใช่
1030 Anacondaq Anacondaq 43 1,026 300 149 4062 ไม่ใช่
1031 Poporing Poporing 25 344 74 40 4033 ไม่ใช่
1032 Verit Verit 59 5,272 835 517 4107 ไม่ใช่
1033 Elder Willow Elder Willow 33 693 163 101 4052 ไม่ใช่
1034 Thara Frog Thara Frog 40 2,152 219 138 4058 ไม่ใช่
1035 Hunter Fly Hunter Fly 65 5,242 1,517 952 4115 ไม่ใช่
1036 Ghoul Ghoul 62 5,418 1,088 622 4110 ไม่ใช่
1037 Side Winder Side Winder 67 4,929 1,996 993 4117 ไม่ใช่
1038 MVP! Osiris MVP! Osiris 84 475,400 71,500 28,600 4144 ไม่ใช่
1039 MVP! Baphomet MVP! Baphomet 98 668,000 107,250 37,895 4147 ไม่ใช่
1040 Golem Golem 52 3,900 565 194 4072 ไม่ใช่
1041 Mummy Mummy 60 5,176 800 602 4106 ไม่ใช่
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 29 530 109 71 4042 ไม่ใช่
1044 Obeaune Obeaune 53 3,952 644 407 4093 ไม่ใช่
1045 Marc Marc 61 6,900 988 625 4105 ไม่ใช่
1046 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 92 389,000 51,480 10,725 4142 ไม่ใช่
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 5 300 4 4 4007 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป