กำลังดู NPC

Guildmaster

ชื่อ Guildmaster
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 149,80 ประเภท NPC