กำลังดู NPC

[Huey]

ชื่อ [Huey]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,87 ประเภท NPC