กำลังดู NPC

[Khai]

ชื่อ [Khai]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,85 ประเภท NPC