กำลังดู NPC

[The Anonymous One]

ชื่อ [The Anonymous One]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,83 ประเภท NPC