กำลังดู NPC

[Barcardi]

ชื่อ [Barcardi]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,81 ประเภท NPC