กำลังดู NPC

[Beholder]

ชื่อ [Beholder]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,79 ประเภท NPC