กำลังดู NPC

[Thomas]

ชื่อ [Thomas]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,77 ประเภท NPC