กำลังดู NPC

[Gayle Maroubitz]

ชื่อ [Gayle Maroubitz]
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 156,75 ประเภท NPC