กำลังดู NPC

clt016r

ชื่อ clt016r
แผนที่ c_tower3_
ตำแหน่ง 252,24 ประเภท NPC