กำลังดู NPC

Guildsman

ชื่อ Guildsman
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 25,90 ประเภท NPC