กำลังดู NPC

at_setusers

ชื่อ at_setusers
แผนที่ sec_pri
ตำแหน่ง 18,31 ประเภท NPC