กำลังดู NPC

Auto Clear Var

ชื่อ Auto Clear Var
แผนที่ sec_pri
ตำแหน่ง 33,44 ประเภท NPC