กำลังดู NPC

Standby Room

ชื่อ Standby Room
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 21,165 ประเภท NPC