กำลังดู NPC

Keeper of the Door

ชื่อ Keeper of the Door
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 87,137 ประเภท NPC