กำลังดู NPC

Barcardi

ชื่อ Barcardi
แผนที่ in_moc_16
ตำแหน่ง 87,48 ประเภท NPC